„Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a  innym przyświeca”     Edmund Bojanowski urodził się14 listopada 1814 r we wsi Grabonóg k/Gostynia, a zmarł 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej. Wszyscy wiemy, że nazywano Go serdecznie dobrym człowiekiem, co potwierdza wiele przykładów z Jego wzorowego życia. W naszym kraju zasłynął jako : patriota, tłumacz, działacz społeczny, twórca ochronek wiejskich, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P., a co najważniejsze – błogosławiony Kościoła katolickiego. Cieszymy się, że właśnie przy naszej parafii farnej dzięki siostrom służebniczkom prowadzącym również ochronkę, została utworzona w 2012 roku  Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, licząca 31 osób + siostry. Członkowie Rodziny korzystają z doświadczenia wiary i przykładu apostolstwa pozostawionego przez bł. E. Bojanowskiego, który jest wzorem niestrudzonej służby bliźnim. Do głównych zadań wspomnianej Rodziny należy:
  1. Stale pogłębianie życia chrześcijańskiego oraz wsparcie potrzebujących : modlitwą, ofiarą i pracą świadczoną w sposób bezinteresowny,
  2. Dobrowolny i czynny udział w realizacji zadań wynikających, z celów statutowych Stowarzyszenia „Dobroć”.
  3. Budowanie więzi wielopokoleniowych i rodzinnego klimatu w środowisku, obejmując troską dzieci, ubogich i chorych ( najbardziej potrzebujących).
Nasz patron, czyli bł. Edmund Bojanowski zamieszczał w swojej twórczości cytaty świadczące o szczególnym umiłowaniu biednych , czy osieroconych dzieci np. : „dzieci to jest nasz skarb przez który, jak nam się zdaje, możemy sobie najprędzej niebo wyjednać” lub inny krótki, ale głęboki w swej treści  „ręce przy pracy, serce przy Bogu”. Dlatego członkowie Rodziny powinni rozwijać w sobie ducha modlitwy i bezgraniczną ufność w Bożą Opatrzność i Miłosierdzie. Jest rzeczą zrozumiałą ,że członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego zachowują więź  ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek B.D.N.M.P. Nasze spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu, zawsze obecny jest kapłan i oczywiście rozpoczynają się modlitwą w kaplicy sióstr, następnie słuchamy Słowa Bożego, z którego wynika,  że „mamy nie tylko przynosić owoc dla siebie, ale rodzić owoc dobrych uczynków, aby się i drugim dostało”. Są to słowa bł. Edmunda Bojanowskiego.

                                   Błogosławiony Edmundzie Bojanowski

                                                  módl się za nami.

AKTUALNOŚCI RODZINY BŁ. E BOJANOWSKIEGO

Hej kolęda, kolęda…

Przez czas Adwentu dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 przygotowywały kartki świąteczne z życzeniami dla osób chorych i starszych – w sumie zebrano ponad 300 kartek.

Tydzień przed świętami wybraliśmy się w odwiedziny do Szelejewa i tam kolędowaliśmy dla pensjonariuszy domu seniora „Bronek”…

Odwiedziliśmy Najczulszą z Matek

W dniu 22 kwietnia członkowie Rodziny bł. E. Bojanowskiego postanowili pojechać na pielgrzymkę do
Smolic, gdzie króluje Matka Boża Uzdrowienia Chorych.
Już od wejścia do tego pięknego sanktuarium, czuje się atmosferę serdeczności i ciepła. Patrząc na
cudowny obraz mamy pewność, że Królowa Smolic spogląda na nas czułym , matczynym,
zatroskanym wzrokiem…

Wznieciliśmy iskierkę nadziei

Wszyscy wiemy, że Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas dla wszystkich, ale też smutny dla pacjentów szpitali. Jako członkowie Rodziny bł. E. Bojanowskiego chcieliśmy złagodzić konieczność spędzenia tych wyjątkowych dni poza domem. Dlatego też za przyzwoleniem dyrekcji szpitala i zachowując wszelkie przepisy epidemiologiczne, postanowiliśmy odwiedzić poszczególne oddziały, nie tylko śpiewając kolędy, ale także wzniecić iskierkę nadziei oraz złożyć życzenia świąteczne.


… w Krzeszowie

Tegoroczna pielgrzymko-wycieczka Rodziny Bł. E. Bojanowskiego zorganizowana 4 czerwca 2022 r. z myślą o zwiedzeniu kompleksu pocysterskiego w Krzeszowie…

Jedziemy do św. Jadwigi

W dniu 23 października członkowie Rodziny bł. Ed. Bojanowskiego po sprawdzeniu obecności przez kierownika wycieczki, wyruszyli na pielgrzymkę do Trzebnicy…

Z wielką wiarą , nadzieją i miłością

Z okazji minionych Świąt Bożego Narodzenia (2019 roku ),członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego przygotowali spotkanie wigilijne dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gostyniu.