Tegoroczna pielgrzymko-wycieczka Rodziny Bł. E. Bojanowskiego zorganizowana 4 czerwca 2022 r. z myślą o zwiedzeniu kompleksu pocysterskiego w Krzeszowie.
Kompleks ten nazywany jest Europejską Perłą Baroku. Grupa 36 osób razem z organizatorem wyruszyła z Gostynia o godz.6.00, z modlitwą i śpiewem na ustach. W czasie podróży spoglądaliśmy przez okna autokaru, zastanawiając się, czy aura tego dnia będzie dla nas łaskawa?
Po przybyciu na miejsce okazało się ,że zniknęły ciemne chmury, chwilami pokazywało się słoneczko i powiewał orzeźwiający wietrzyk. Po opuszczeniu autokaru zaraz przystąpiliśmy
do zwiedzania zabytkowych i cennych obiektów. Dzięki przewodnikowi, który wykazał się wielkim profesjonalizmem, poznaliśmy historię Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia N.M.P., gdzie króluje Matka Boża Łaskawa.
Należy wspomnieć, że zakon Cystersów wywodził się z ducha benedyktyńskiego i wzorował się na benedyktyńskiej, ale bardziej surowej i ascetycznej regule. Dlatego też Cystersi pozostawali wierni idei : „Ora et labora”( z języka łacińskigo –„módl się i pracuj”).
Klasztor w Krzeszowie w 1242 rok ufundowała księżna Anna. Była to wdowa po poległym rok wcześniej w bitwie pod Legnicą Henryku Pobożnym. Krzeszowska bazylika z
umieszczonym w głównym ołtarzu obrazem Matki Bożej Łaskawej, jest najważniejszym w diecezji legnickiej Sanktuarium Maryjnym.
Ta niewielkich rozmiarów podobizna Maryi ( 37 cmx 60cm) zwana jest cudowną ikoną. Na tej ikonce Maryja przykłada dłoń do własnego serca, a mały Jezus spoczywa na prawej ręce Rodzicielki zamiast na lewej, jak przeważnie jest przedstawiana Madonna z Dzieciątkiem. Ze względu na ten gest obraz nosi tytuł „Gratia Sanctae Mariae”, co znaczy „Łaska Świętej Maryji”.
Zwiedziliśmy również kościół pw. Św. Józefa, w którym zachwyciły nas wspaniałe freski przedstawiające 7 smutków i radości wspomnianego świętego, a namalowane przez Michaela Willmanna.

W południe o godz. 12 oo uczestniczyliśmy we mszy świętej, sprawowanej w intencji pielgrzymów.
Przed dalszą wędrówką spożyliśmy smaczny obiad, wypiliśmy kawę i udaliśmy się do Legnickiego Pola, gdzie według legendy znaleziono bezgłowe ciało Henryka II Pobożnego. Pierwotnie wzniesiono tam kaplicę, a później gotycki kościółek pw. Świętej Trójcy i N.M.P. W tej świątyni sympatyczna pani przewodnik tryskająca wiedzą, a jednocześnie humorem dostarczyła nam tylu wiadomości, że chcąc wszystko opisać musiałaby powstać książka.
Pełni wrażeń, oczarowani pięknem zwiedzonych obiektów, dziękując Bogu za wspaniałą pogodę i udaną pielgrzymkę, w godzinach wieczornych wróciliśmy do Gostynia. Dzięki zdyscyplinowaniu grupy, mogliśmy zobaczyć tak wiele. Już tęsknimy za następnym wyjazdem.
Uczestniczka pielgrzymki