OGŁOSZENIA PARAFIALNE  – XVI NIEDZIELA  ZWYKŁA

  1. W miesiącach wakacyjnych – lipiec i sierpień wypada w dni powszednie msza św. o 6.30, a w niedziele msza św. o 15:00. A biuro parafialne będzie czynne w poniedziałki, środy i piątki według normalnego porządku.
  2. Dzisiaj odpust parafialny. Suma odpustowa o godz. 12:30, którą odprawi ks. Paweł Dąbrowski, proboszcz Parafii pw. Ducha Św, po niej procesja wokół kościoła. Po sumie odpustowej zapraszamy na koncert muzyki dawnej w wykonaniu Ryszarda Dembińskiego – gostynianina, wraz z zespołem Rocal Fuza w naszej gostyńskiej Farze.
  3. Dzisiaj, po Mszach św., młodzież z Duszpasterstwa „Źródło” rozprowadza ciastka, które zaprezentowaliśmy na konkursie „Aktywna Parafia” i które były jedną ze składowych do zajęcia przez nas 3. miejsca. Dochód przeznaczony będzie na wakacyjny wyjazd młodzieży do Austrii.
  4. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Jarmarku Średniowiecznego: Miłośnikom Gostyńskiej Fary, państwu Knapkiewiczom, p. Barbarze Stachowskiej, p. Renacie Dutkowiak, panom Zbigniewowy Ptakowi, Krzysztofowi Błaszczykowi, Adrianowi Przewoźnemu, Szymonowi Jakubowskiemu, Janowi Zboralskiemu, Karolowi Walkowiakowi, młodzieży z Duszpasterstwa „Źródło”, p. Marii Koseli, p. Aleksandrowi Dolczewskiemu, p. Markowi Komorowskiemu, państwu Marzenie i Wiesławowi Żalikom, firmie karlin.studio ze Śremu oraz Gminie Gostyń. Serdeczne podziękowanie również składamy wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli we wspólnocie parafialnej świętować odpust św. Małgorzaty.
  5. W przyszłą niedzielę będziemy gościli Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy będą głosili kazania i rozprowadzali kalendarze misyjne.
  6. W przyszłą niedzielę, po mszach św. odbędzie się poświęcenie pojazdów. Wjazd od strony parkingów, wyjazd na ul. Przy Farze – tak jak zawsze.
  7. W poniedziałek obchodzimy liturgiczne święto św. Marii Magdaleny, we wtorek św. Brygidy – patronki Europy, w piątek św. Anny i Joachima – w tym dniu Msze św., odprawiane będą w Kaplicy Św. Anny.
  8. Dzisiaj kawiarenka nieczynna
  9. W tym tygodniu odeszli do Pana: + Marian Dutkiewicz z ul. Wojska Polskiego i + Franciszka Jankowska z ul. Robotniczej. Wieczny odpoczynek…
  10. „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik Katolicki” „Wiadomości Parafialnych”.