Zapraszamy młodzież od klas 7. i wzwyż,  na spotkania Duszpasterstwa Młodzieży Źródło!

Spotkania rozpoczynamy Mszą Św. w każdy piątek o godz. 18:30, po niej spotkanie w salce!

Formacja:

I piątek: Adoracja

II piątek: Pismo Święte

III piątek: Tematy z harmonogramu

IV piątek: Rozrywka

Oczywiście działalność Duszpasterska to nie tylko spotkania tematyczne i modlitwa.

Bawimy się również na ogniskach, zabawach tanecznych, grach, przy wspólnym oglądaniu dobrych filmów oraz na różnego rodzaju licznych wyjazdach.

Każdy Źródłowicz nie może się doczekać kolejnego spotkania, które odbywają się w miłej, przyjacielskiej atmosferze!

Dołącz do nas!

Opiekun grupy: ks. Grzegorz Robaczyk