Ministranci i lektorzy to jedna z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Troszczy się o piękno liturgii poprzez służbę podczas Mszy św. i innych nabożeństw.

Realizuje się to jak gdyby na trzech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami: kandydat, ministrant i lektor.

Kandydaci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną. Ministranci stanowią średnia grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu. Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział wiekowy, a posiada odpowiednie predyspozycje (zwłaszcza dykcyjne), zostaje promowany na lektora: od tej pory powierzone mu zostaje głoszenie Bożego Słowa podczas Mszy świętej.

 

Ministrant przy Ołtarzu Pańskim, służąc, przyczynia się do tego, aby Liturgia była piękna. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Służąc Panu Jezusowi sam się uświęca i jednocześnie pomaga ludziom zobaczyć Boga.

Wspólnota ministrantów i lektorów w naszej parafii obejmuje w sumie 42 chłopców oraz mężczyzn, którzy pełnią posługę liturgiczną przy ołtarzu. Serdecznie zapraszamy chętnych do służby przy Ołtarzu Pańskim bez względu na wiek. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć posługę w prezbiterium.

Zachęcamy także rodziców, by zaproponowali swoim synom pozostania ministrantem. Bliskość ołtarza pomaga rozwijać swoją wiarę, a publiczne czytanie słowa Bożego jest pięknym świadectwem wiary wobec ludzi, szczególnie młodych.