W weekend przedstawiciele naszego Parafialnego Zespołu Caritas i Regionalnego Centrum Caritas uczestniczyli w szkoleniu w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości “Święta Puszcza” w Olsztynie Częstochowskim. Był to bardzo owocny czas, który pozwala rozwijać umiejętności i otwiera na nowe metody pracy. Dziękujemy naszym wolontariuszom za zaangażowanie i chęci, dzięki którym pracują niemal każdego dnia przy naszej parafii.