W dniu 15.X.br Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. z naszej parafii uczestniczyli w I Archidiecezjalny
Kongres Eucharystyczny Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Buku który odbywał się pod
hasłem „Eucharystia Daje Życie”. Procesją Eucharystyczną zainaugurowano Kongres która z
Sanktuarium Matki Bożej Literackiej przeszła ulicami miasta i której przewodniczył ks. Biskup Szymon
Stułkowski . W sanktuarium przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski sprawował uroczystą
Eucharystię w obecności kilkuset nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej (ponad 750 osób).
Uczestnicy następnie wzięli udział w wykładach , które odbywały się na hali OSiR-u . Do Buku przybył
też ks. Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterskiej KEP, który wygłosił słowo powitania
oraz przypomniał iż w kolejnym Roku Duszpasterskim będzie realizowane hasło: „Wierzę w Kościół
Chrystusowy”.
Podczas otwarcia części wykładowej Kongresu ks. arcybiskup St. Gądecki . zauważył, że:
„Nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez Chrystusa”.
„Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim.
To stwierdzenie zyskuje na intensywności, jeśli pomyślimy o tajemnicy eucharystycznej. Nie możemy
bowiem zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w tym sakramencie. Domaga się ona ze swej
natury, by była przekazywana wszystkim” . Przewodniczący Episkopatu zachęcał, by w uczestnictwie
w Eucharystii odkrywać źródło zaangażowania misyjnego. Życzył szafarzom, by Kongres odnowił ich
zapał ewangelizacyjny. „To, czego świat potrzebuje, to miłość Boga, spotkanie z Chrystusem i wiara
w Niego. Dlatego Eucharystia nie tylko jest źródłem i szczytem życia Kościoła, ale również jego misji”
Przypomniał myśli Wojciecha Korfantego, iż człowiek, który „zabija w sobie wrodzoną mu tęsknotę do
nieśmiertelności, spada do poziomu zwierzęcia i niczym się od niego nie różni. Jedynym celem jego
zbiegów i trosk staje się żądza utrzymania swego życia i stworzenia jak najwygodniejszych warunków
swego bytowania. Wszystkie jego troski i wysiłki są zmaterializowane. A wtedy powstaje chaos pojęć,
zamieszanie we wszelkich dziedzinach życia ludzkiego, nieporozumienia i walki poglądów i pojęć
moralnych”.
W ramach tej części wykład 1 wygłosił ks. dr Łukasz Florczyk WT Uniwersytetu Opolskiego pt. „
Manna – Chleb- Komunia Święta. Od cudu do cudu nad cudami.”
Wykład 2 wygłosił ks. dr Jan Frąckowiak WT UAM pt. „Eucharystyczne azymuty czyli o liturgicznych
kierunkach, pionach i poziomach.”
Wykład 3skierował do obecnych ks. Krystian Zammler –Archidiecezjalny Duszpasterz
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. pt. „Maryja – Niewiasta Eucharystii”.
Uroczystemu kongresowi towarzyszyły relikwie bł. Karola Acutisa, które pielgrzymują po Polsce.