Radość w Rodzinie bł. E. Bojanowskiego

Jako wspólnota działająca przy naszej parafii bardzo cieszymy się, że Rodzina bł. E. Bojanowskiego powiększyła się , o kolejne , nowe osoby.
Uroczyste przyjęcie 16 nowych członków i wręczenie im deklaracji członkowskich ,miało miejsce w poniedziałek dn. 06.02.2023 roku na wieczornej mszy świętej.
Wybrano poniedziałek, bo właśnie tego dnia odprawiana jest nowenna do bł. E. Bojanowskiego, który jest naszym duchowym opiekunem.
Mszę św. celebrował ks. prałat Artur Przybył, który nadał bardzo uroczysty charakter temu wydarzeniu.
Nie możemy pominąć faktu, że na Eucharystii obecna była siostra prowincjalna Agnieszka Krauz, gostyńskie siostry służebniczki oraz osoby, które od kilku lat należą do Rodziny
Edmundowej, aby swą modlitwą wspierać nowo przyjętych członków.
To właśnie siostra prowincjalna z Krakowa uroczyście przyjęła nowych członków, wręczając im deklaracje oraz pamiątkowe różańce .
Myślę, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.
Wspomnę tylko, że obecnie Rodzina bł. Edmunda liczy 30 członków dorosłych aktywnych,3 członków wspierających oraz 15 dzieci.
Cieszy nas fakt, że dołączyły do grupy młode małżeństwa ze swymi pociechami, które nie tylko chcą pogłębiać życie chrześcijańskie, ale bardzo pomagają w budowaniu więzi
wielopokoleniowych i rodzinnego klimatu w naszej Rodzinie.
Wszyscy członkowie zachowują więź ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek B.D.N.P. w oparciu o Pismo Święte – na wzór Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej ufają w
Bożą Opatrzność i Miłosierdzie, korzystając ze stałej pomocy w poznawaniu charyzmatu bł. E. Bojanowskiego.
Na zakończenie pozostaje nam powtórzyć za Ojcem Edmundem : „Jak cudowne są sprawy
Opatrzności, że pozwoliła nam przeżyć tak wspaniałe chwile”.
Wspólnota Rodziny bł. E. Bojanowskiego jest zawsze otwarta, więc serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Jego charyzmatem.